Sommarteater i Torpa

 

Annonser

Ett svårslaget rekord har uppnåtts

En person, som anser sig kunna spela bridge, har uppnått det aktningsvärda resultatet att, efter att ha spelat klubbbridge 358 gånger, ha lagt beslag på sista platsen 100 gånger. Borde kännas förnedrande. Beklagar alla de partners som genom åren fått stå ut med detta.  Hoppas de slipper framgent – stackarna.